rotator (1)
rotator (10)
rotator (11)
rotator (12)
rotator (13)
rotator (14)
rotator (15)
rotator (16)
rotator (17)
rotator (2)
rotator (3)
rotator (4)
rotator (7)
rotator (8)
rotator (9)

Партнеры

Устав

 «Қазақстан Республикасының Президенттік сынақ және

Президенттік көпсайыс Федерациялар Одағы»

заңды тұлғалар бірлестігі мүшелерінің

2016 жылғы 25 қазан

жалпы жиналысының шешімімен

бекітілді

 

Утвержден

решением общего собрания

членов объединения юридических лиц

«Союз Федераций по Президентским тестам и

Президентским многоборьям Республики Казахстан»

от 25 октября 2016 года

 

  

«Қазақстан Республикасының Президенттік сынақ және Президенттік

көпсайыс Федерациялар Одағы» заңды тұлғалар бірлестігінің

ЖАРҒЫСЫ

  

УСТАВ

Объединение юридических лиц

«Союз Федераций по Президентским тестам и Президентским

многоборьям Республики Казахстан»

 

Астана қаласы 2016 жыл

город Астана 2016 год

 

«Қазақстан Республикасының Президенттік сынақ және Президенттік көпсайыс Федерациялар Одағы» заңды тұлғалар бірлестігі

 

    1. Одақтың атауы, ұйымдық-құқықтық түрі, қызметінің мәні мен мақсаттары:

1.1. Бірлестіктің қазақ тіліндегі толық атауы – «Қазақстан Республикасының Президенттік сынақ және Президенттік көпсайыс Федерациялар Одағы» заңды тұлғалар бірлестігі. Бірлестіктің қазақ тіліндегі қысқартылған атауы: ЗТБ «ҚРПСПКФО».

Бірлестіктің орыс тіліндегі толық атауы – Объедение юридических лиц «Союз Федераций по Президентским тестам и Президентским многоборьям Республики Казахстан». Бірлестіктің орыс тіліндегі қысқартылған атауы - ОЮЛ «СФПТПМРК»

Бірлестіктің ағылшын тіліндегі толық атауы - Association of legal entities "Union of presidential tests and presidential multiathlon of Kazakhstan".Бірлестіктің ағылшын тіліндегі қысқартлған атауы ALE "UPTPMK" 

 

1.2. «Қазақстан Республикасының Президенттік сынақ және Президенттік көпсайыс Федерациялар Одағы» (бұдан әрі – Одақ) заңды тұлғалар бірлестігі осы Жарғыда қарастырылған мақсаттарға жетуде оның мүшелеріне ықпал ету үшін заңды тұлғалар (қоғамдық бірлестіктер) құрған коммерциялық емес ұйым болып табылады.

 

1.3. Одақ өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңдарына, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне Олимпиадалық Хартия қағидасын қолдануға, Ұлттық Олимпиадалық комитет жарғысына, Халықаралық Полиатлон Одағына, Бүкіл әлемдік допингке қарсы агенттіктін ережелеріне және Бүкіл әлемдік допингке қарсы кодексіне, осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады. Сондай-ақ, Спорттық арбитраждық соттың нормаларын және ережелеріне сәйкес құптайды.

 

1.4. Одақ қызметінің мәні:

- даярлау жүйесін жетілдіру, Әлем чемпионатына, Әлем кубоктарына, Халықаралық және Республикалық спорттық сайыстарға құрылған құрама командалардың табысты ойын көрсетуін қамтамасыз ету;

- Қазақстанда Президенттік көпсайысты дамытуға бағытталған ғылыми ұсынымдар енгізу;

- Халықаралық Полиатлон Одағымен, шетелдердегі полиатлон ұлттық федерацияларымен (қауымдастықтармен, одақтармен және басқа да бірлестіктермен) халықаралық спорттық байланыстарды дамыту және нығайту;

- Қазақстан Республикасында Президенттік сынақ және президенттік көпсайысты дамытуға бағытталған ғылыми және әдістемелік ұсынымдарды практикаға енгізу;

- спортшылардың, жаттықтырушылардың, спорттық төрешілер мен Одаққа мүше мамандардың құқықтары мен мүдделерін қорғау, спорт ардагерлеріне қамқорлық көрсету;

- спорттық дайындықтарда және сайыстарда допингтер мен спортшылардың денсаулығына зиянды басқа да заттарды қолдануына қарсы күресу.

    1.5. Одақтың мақсаттары:

- Қазақстан Республикасында президенттік көпсайысты дамыту, жетілдіру, насихаттау және танымал ету, Президенттік көпсайыс базасында тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту мақсатында дене тәрбиесі мен спорттың рөлін арттыру, ұстанымды нығайту және президенттік көпсайыс(полиатлон) беделін халықаралық деңгейде арттыру;

- азаматтардың салауатты өмір салтын қалыптастыру факторларының бірі ретінде рухани және дене тәрбиесін біріктіруге бағытталған дене тәрбиесімен және спортпен айналысуға олардың құқықтарын іске асыруға ықпал ету;

- спортшылардың шеберлік біліктіліктерін арттыру, спорттық резервтерді дайындау іс-шаралары кешенін жүзеге асыру;

-  жетекші спортшылардың шеберлік деңгейлерін жетілдіруге ықпал ету;

   - мәдени-тәрбиелік рөлін көтеру.

1.6. Жарғының мақсаттары мен міндеттерін іске асыру үшін Одақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес мынадай қызмет түрлерін іске асырады:

- Президенттік көпсайысты дамыту бағдарламасын әзірлейді және іске асырады, тұрғындардың барлық санаттары, соның ішінде балалар мен жасөспірімдер арасында Президенттік көпсайысты насихаттайды және танымал етеді;

- сайыс ережелерін, нормативтерін, талаптарын, сайыстарға жіберу шарттарын әзірлейді және бекітеді, спортшылар мен жаттықтырушылардың рейтингісін анықтайды, спортшыларға, жаттықтырушылар мен төрешілерге атақтар, біліктілік санаттарын береді;

- Президенттік көпсайысты бойынша құрама командалар құрамын қалыптастырады, оларды даярлаудың перспективтік, ағымдағы және жеке жоспарларын дайындайды, құрама командалармен жұмыс жасау үшін жаттықтырушы кадрларды, Одақтан шетелге шығатын спорттық делегациялар құрамын және делегациялар жетекшілерінің есептерін, спортшылардың, құрама командалар мүшелерінің бір спорттық ұйымнан екіншісіне ауысуы туралы ұсыныстарды, Одақтың спорттық делегацияларының халықаралық спорттық жарыстар мен іс-шараларға жол жүруінің күнтізбелік жоспарларын бекітеді, ол үшін жеке және спорттық жарыстар мен іс-шараларды өткізуге мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, демеушілер мен қатысушылардан түскен қаражат жұмсалады;

- балалар мен жастар спортының қалыптасуына және дамуына қолдау көрсетеді, перспективті жас спортшыларды даярлап, кейіннен құрама командалар құрамына енгізу үшін оларды іріктейді;

- Президенттік көпсайысты айналысу бойынша орталықтар мен спорттық кешендер, соның ішінде балалар-жасөспірімдердің спорттық мектептерін, балалар-жасөспірімдердің спорттық клубтарын және балалар мен жасөспірімдер ағзасының ерекшеліктерін ескеретін және жаттығулар мен жарыстар өткізу кезінде қажетті қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ететін басқа да дене шынықтыру-спорттық ұйымдар құруға ықпал жасайды;

- Президенттік көпсайыс (Полиатлон)   айналысу үшін материалдық-техникалық базаны нығайтуға ықпал етеді, спорттық мүкәмалды, спорт киімді, Одақ белгісі бар естелік және төс белгілерін жасайды және іске асырады;

- Президенттік көпсайыс (Полиатлон) танымал етуде түрлі жобаларды қаржыландыруды ұйымдастырады;

- қаражатты жинақтайды, жарғы мақсаттарын іске асыру үшін ақшалай және материалдық құралдар түрінде ұйымдардың, азаматтардың ерікті түрдегі инвестицияларын, үлестерін тартады;

- жүлделерді, наградалар мен сыйлықтарды бекітеді және тағайындайды;

- мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара байланыс орнатады, сондай-ақ жарғы мақсаттары мен міндеттерін шешуде федерациялармен (қауымдастықтармен, одақтармен және басқа да қоғамдық бірлестіктермен), төрешілер қауымдастықтарымен, жұмыс тәжірибелерін бөлісу үшін делегациялармен байланыс жасайды;

- Қазақстан Республикасы аумағында түрлі деңгейлердегі сайыстарды, оқу-жаттығу жиындарын, семинарларды және жаттықтырушылардың, мамандар мен төрешілердің біліктіліктерін арттыру бойынша басқа да іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді;

- белгіленген тәртіппен әдістемелік, анықтамалық-ақпараттық және басқа да баспа материалдарын шығаруды, кино және бейнефильмдершығаруды, автоматтандырылған ақпараттық жүйелер құруды ұйымдастырады, оларды таратуды жүзеге асырады;

-Президенттік көпсайыс (Полиатлон)   саласында ғылыми зерттеулер ұйымдастыруға және өткізуге қатысады;

- спорт объектілерінің құрылысына қатысады, ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды, көлік құралдарын, мүкәмалды және қызметті материалдық қамтамасыз етуге қажетті басқа да жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктерді сатып алады, жүргізеді, иелігінен шығарады, ұсынады немесе пайдалануға алады не жалға береді.

1.7. Кәсіпкерлік қызмет түрлері:

- Одақ жарғылық мақсаттарға жетуге қаншалықты қызмет етсе, соншалықты кәсіпкерлік қызметті іске асырады. Кәсіпкерлік қызмет Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іске асырылады;

- кәсіпкерлік қызметтен түскен кірістер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық салуға жатады және Одақ мүшелері арасында қайта бөлінбейді және жарғы мақсаттарына жету үшін қолданылуы тиіс.

1.8. Одақ уәкілетті органда мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.

1.9. Одақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқыққа және міндеттерге ие болады.

1.10. Одақ өз атынан шарттар жасайды, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болады, сотта жауапкер және талапкер болуға құқылы.

1.11. Одақтың өз алдына балансы, жекелендірілген мүлкі, мемлекеттік, коммерциялық, шетел банктерінде есеп айырысу есепшоты, сондай-ақ заңнамаға сәйкес мөрі, мөртабаны және өз атауы бар бланкілері болады.

1.12. Одақ ерікті түрде қоғамдық бірлестіктер одағы мен қауымдастығына, халықаралық қатынастар мен байланыстарға түсуге, тиісті келісімдер жасауға құқылы. Өзінің жарғылық мақсаттарына жету үшін бірлестік белгіленген заңнамалық тәртіпте заңды тұлға құқығына ие Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, қоғамдық бірлістіктермен және басқа да ұйымдарымен ынтымақтасуға құқылы.

1.13. Одақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен лауазымды тұлғаларының, басқа да тіркелген қоғамдық бірлестіктердің қызметіне кедергі жасамайды, саяси мақсаттарды көздемейді.

1.14. Қауымдастық ерікті түрде қоғамдық бірлестіктер одағы мен қауымдастығына, халықаралық қатынастар мен байланыстарға түсуге, тиісті келісімдер жасауға құқылы. Өзінің жарғылық мақсаттарына жету үшін бірлестік белгіленген заңнамалық тәртіпте заңды тұлға құқығына ие Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, қоғамдық бірлістіктермен және басқа да ұйымдарымен ынтымақтасуға құқылы.

 

2. Одақтың орналасқан орны 

 

2.1. Атқарушы органның орналасқан орны (заңды мекенжайы): инд. 010000 Қазақстан Республикасы, Астана қ., «Есіл» ауданы, Е10 көшесі, 4-үй,пәтер 390.

 

3. Одақтың басқару органдарының құрылымы, қалыптасу тәртібі мен құзыреттері

 

3.1. Құрылтайшылар заңды тұлғалар болып табылады:

- «Ақтөбе облысының президенттік сынақтар және президенттік көпсайыстар жөніндегі федерациясы» қоғамдық бірлестігі, мемлекеттік тіркеуі 03.02.2015 жыл, БСН 150240003477

Президенті Курмангазин Нурлан Негыметоллаевич

тел: 8 705 630 18 98

- «Ақмола облысысының Президенттік тестілер және Президенттік көпсайыс федерациясы» қоғамдық бірлестігі, мемлекеттік тіркеуі 20.11.2015 жыл, БСН 151140017258.

Президенті Шовкань Евгения Владимировна

тел:+7 7026015937.

3.2. Одақтың жоғарғы басқару органы Одақ мүшелерінің (олардың өкілдерінің) жалпы жиналысы болып табылады.

3.2.1. Одақ мүшелері жалпы жиналысының (бұдан әрі Одақ жиналысы) негізгі құзыреттеріне мыналар жатады:

- атқарушы органдардың қаржылық есеп беруді ұсыну тәртібі мен мерзімділігін, сондай-ақ бақылау органының тексеру жүргізу және олардың нәтижелеріін бекіту тәртібін анықтау;

- белгіленген заңнама актілері шегінде басқа заңды тұлғалардың, сондай-ақ өз филиалдары мен мен өкілеттіктерінің құрылуына немесе қызметіне коммерциялық емес ұйымдардың қатысуы туралы шешімдер қабылдау;

-  Одақтың құрылтай құжаттарына қол қою. өзгерістер мен толықтыруларды қабылдау, енгізу;

- қызметтің басты бағыттарын, қалыптасу қағидаларын және оның мүлкін пайдалану бағыттарын айқындау;

- біліктілікті, ұйымдық құрылымды, басқару органдарының қалыптасу тәртібі мен өкілеттігін тоқтатуды – Одақ президентін (бұдан әрі – Президент), үш вице-Президентті, тексеру-бақылау комитетінің мүшелерін (бұдан әрі – тексеру комитеті) және Бас тексерушіні сайлау және лауазымынан босату;

- Президенттің, оның орынбасарларының, атқарушы директордың және атқарушы комитет мүшелерінің, Бас тексерушінің және тексеру-бақылау комитеті мүшелерінің өкілеттігін осы Жарғыны бұзуына, өкілеттігін асыра пайдалануына, әрекетсіздігіне, жұмыстардан бас тартуына, сондай-ақ өзінен өкілеттіліктің алынуына байланысты өз міндеттерін орындай алмауына байланысты мерзімінен бұрын өкілеттілігін тоқтату;

- мүшелік жарналарды бекіту;

- жылдық есепті және жылдық бухгалтерлік балансты бекіту;

- қаржы жоспарын бекіту және оған Президент ұсынған жобалардың негізінде өзгерістер енгізу;

- штаттық кестені, Одақ қызметкерлерінің еңбегін төлеу жүйесі мен мөлшерін бекіту;

- филиалдар құру және өкілдіктер ашу;

- қайта құру не болмаса тарату туралы шешімдер қабылдау;

-жою балансын бекіту.

3.2.2. Одақ жиналысы, оның мүшелерінің жартысынан көбі және Президент болған жағдайда заңды болып табылады. Жиналыс шешімі 1 өкіл – 1 дауыс, қатысушылардың көпшілік дауыстары бойынша қабылданады, сонымен қатар, Президент те 1 дауыс беру құқығына ие, тең болған жағдайда ол шешуші дауыс болып табылады.

3.2.3. Одақтың кезекті жиналысы жылына 1 рет ақпан айының бірінші сенбісінде, Президент белгілеген орында өткізіледі.Қажеттілігіне қарай кезектен тыс, сондай-ақ Президенттің бастамасы бойынша, Одақ мүшелерінің және тексеру комитетінің 50% - Президентке хабарлаған күннен бастап бір ай ішінде өткізіледі.

3.2.4. Одақ жиналысы Президентті 5 жыл мерзімге сайлайды.

3.3. Одақ Президенті:

- жалпы жиналысқа есеп береді, Одақ істерінің жағдайына жауап береді және Одақ жиналысының айрықша өкілеттілігіне қатысты емес Одақ қызметінің барлық мәселелерін шешуге құқылы;

- Одақ отырысының дайындығын және өткізілуін ұйымдастырады;

- Одақ қызметі бағдарламаларының жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді;

- Одақ жарғысының өзгерістері мен толықтыруларына қол қояды;

- Одақ қызметін басқарады;

-Одақтың ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтерін атқарады;

- Одақ қызметкерлерінің штаттық кестесіне, еңбек төлемінің мөлшері мен жүйесіне қол қояды;

- Одақ атынан азаматтық-құқықтық келісімдер жасайды;

- Одақ атынан қажетті құжаттарға қол қояды;

- банктерде есептік валюталық және басқа да шоттар ашады;

- Одақ атынан сенімхаттар береді;

- Одақ атынан тікелей барлық мемлекеттік органдарда және мекемелерде, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, сондай-ақ, мемлекеттік емес кәсіпорындар мен ұйымдарда өкілдік етеді;

-бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

-үш вице-Президентті, атқарушы Директорды, атқарушы комитет мүшелерін және Бас жаттықтырушыны тағайындайды;

-Одақтың жыл сайынғы жиналысында Одақ мүшелерінің алдында қызмет нәтижелері туралы есеп береді;

- Одақ жиналысының негізгі құзыретіне жататын қызметтерден басқа Одақ қызметімен байланысты барлық мәселелерді шешеді.

3.3.1. Одақ Президентті Одақ атынан сенімхатсыз Қазақстан Республикасының төңірегінде де, одан тыс жерлерде де әрекет етеді.

3.4. Одақ жиналыстарының аралықтарындағы кезеңдерде оның атқарушы органы Атқарушы директор басқаратын, 5 адамға жуық тұратын Атқарушы комитет (бұдан әрі – Комитет) болып табылады. Комитет отырысы жұмыс жоспарына сәйкес, алайда жылына екі жылдан жиі емес жасалады. Кезектен тыс комитет отырысын қажеттілік бойынша Президент шақырады. Комитет шешімі ашық дауыс беру арқылы дауыс бергендердің көпшілігімен қабылданады және Президент бекіткеннен кейін күшіне енеді.

3.4.1. Атқарушы комитет және оның директоры 3 жыл мерзімге тағайындалады, оның құзырлығына Одақ жиналысы мен Президенттің құзыреттілігіне жатпайтын барлық мәселелерді шешу жатады.

3.4.2. Атқарушы директор:

- Одақтың ішкі қызметінің жедел мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

- Одақ жиналыстарының отырыстарына дайындықты және оны өткізуді ұйымдастырады;

- Одақ қызметкерлерінің штаттық кестесін, еңбек төлемінің мөлшері мен жүйесін құрастырады және Президентке қол қоюға ұсынады;

- Одақ жұмысшыларымен Одақ атынан еңбек шарттарын жасайды және бұзады;

- Одақтың бухгалтерлік есебі мен есептілігін ұйымдастырады;

- Одақты материалдық-техникалық жабдықтау жұмыстарын ұйымдастырады;

- Одақтың мүлігін оның жарғылық мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес пайдаланылуына жауап береді.

3.4.3. Атқарушы директор Одақ жиналысы мен Президентіне бағынады және олардың шешімдері мен нұсқауларын орындайды, бәсекелестік кезінде Одақ жиналысының шешімін орындайды;

3.5.Одақ жиналысы қаржы қызметін бақылау үшін 2 өкілден және комитетті басқаратын Бас  тексерушіден тұратын тексеру-бақылау комитетін сайлайды.

3.5.1. Тексеру-бақылау комитеті және Бас тексеруші мерзімі 3 жылға сайланады;

3.5.2. Тексеру комитеті жартыжылдықтар бойынша жоспарлы тексерістер мен бақылаулар өткізеді. Жоспардан тыс тексерулер Одақтың кемінде 50 % мүшелерінің талабы бойынша жүргізіледі, ал кейінге қалтыруға жатпайтын жағдайларда тексеру комитеті өз бетімен тексеріс жүргізуге құқылы, алайда, тексерістің аяқталу кезеңінен 30 тәулік ішінде себептері мен нәтижелері туралы Одақ жиналысының алдында есеп беруге міндетті.

3.5.3. Одақтың барлық мүшелері, Президент және басқа да лауазымды адамдар тексеру комитетіне тексерістер мен бақылаулар кезінде көмек көрстеуге міндетті. Бас тексерушінің және тексеру комитеті мүшелерінің талаптары көрсетілген лауазымды адамдардың орындауына міндетті, бірақ Одақ жиналысында шағымдануға жатады, алайда оларды орындаудан босатпайды.Одақ мүшелерінің маңызды мүдделеріне қиянат ету немесе қауіп төндіру фактілері анықталған жағдайларда тексеру комитеті Одақ жиналысының кезектен тыс шақырылуын талап етуге құқылы.

3.6. Одақ ішінен маңызды қызмет бағыттары бойынша құрылымдық бөлімшелер құрыла алады.

 

4. Одақ мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

 

4.1. Одақ мүшелері:

-  Одақ өткізген іс-шараларға қатысуға;

- өз кандидаттарын Одақтың басшылық және бақылау органдарына ұсынуға;

- Одақтың басшылық органдарынан, олардың қызметімен байланысты ақпаратты алуға;

- Одақтың басшылық органдарының қарауына оның қызметіне қатысты мәселелерді енгізуге;

- келісім бойынша Одақтың материалдық-техникалық базасын пайдалануға;

- Одақтың іс-шараларына материалдық және басқа да қолдау көрсетуге;

- Одақ мүшелерінен ерікті түрде шығуға құқылы.

4.2. Одақ мүшелері:

- Жарғы ережелерін орындауға және Одақ алдында тұрған міндеттерді шешуге белсене атсалысуға, жасалған шарттар талаптарын сақтауға;

- Одақтың басшылық органдарының шешімдерін орындауға;

- белгіленген тәртіпте кіру және мүшелік жарналарын төлеуге;

- Одақ аясында өз қызметінің мәселелері бойынша басшылық органдарының сұраныстарына уақытылы жауап беруге міндетті.

4.3. Жарғы ережелерін не құрылтай шартын бұзуда ескерту алады немесе Одақ мүшелігінен шығарылады.

4.4. Одақ мүшесінің құқығы Одақ мүшелерінің жалпы жиналысында шағымдануы мүмкін жағдайдан басқалары туралы шешім қабылдаған сәттен тоқтатылады.

 

5. Одаққа қабылдау талаптары мен тәртібі және одан шығу

 

5.1. Одақтың Жарғысын мойындаған және Одақ алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерді іске асыруға үлес қосуға қабілетті заңды тұлғалар ерікті негізде кіре алады.

5.2. Одақ мүшелері құрылтайшылар, сондай-ақ осы Жарғы ережелерін орындайтын қайта кірген заңды тұлғалар болып табылады.

5.3. Одақ мүшелері заңды және экономикалық даралықты сақтайды. Одақ өз мүшелерінің міндеттемелеріне жауап бермейді. Одақ мүшелері оның міндеттемелері бойынша Одақтың құрылтай құжаттарымен (шартпен және жарғымен) қарастырылған мөлшерде және тәртіпте субсидиарлық жауапкершілікте болады.

5.4. Одақ мүшелеріне қабылдау заңды тұлғаның жазбаша өтініші негізінде, Одақ жиналысының шешімімен немесе оның төрағасының шешімі бойынша барлық құрылтайшылардың жазбаша келісімімен іске асырылады. Өтініш беруші кіру және жыл сайынғы жарналарды енгізуге міндетті.

5.5. Егер құрылтай құжаттары басқаша қаралмаса, Одақ мүшелері өз қалауы бойынша қаржы жылы аяқталысымен Одақтан шығуға құқылы. Мұндай жағдайда Одақ мүшесі Одақтан шыққанға дейін туындаған оның міндеттемелері бойынша шыққан сәттен бастап екі жыл ішінде өз жарнасына пропорциональды субсидиарлық жауапкершілікте болады.

5.6. Одақ мүшелігін жоғалтқан кезде кіру және мүшелік жарналары қайтарылмайды. Мақсатты жарналар мақсатты бағдарламаларды орындауға жұмсалмаған бөлігінде қайтарылады.

5.7. Одақ жиналысының шешімі бойынша оған заңнамалық және атқарушы билік, мемлекеттік мекемелерөкілдерінің арасынан құрметті мүшелер, бұқаралық ақпарат құралдары мен Одақ қызметінің дамуына қомақты үлес қосқан басқа да шетелдік ұйымдар өкілдері қабылдана алады. Құрметті мүшелер кіру және мүшелік жарналар төлеуден босатылады.

 

6. Одақ мүліктерін қалыптастыру көздері

 

6.1. Одақ мүлігі оның балансында тұрған және Одақ меншігі болып табылатын материалдық құндылықтар мен қаржы қорын құрайды.  Одақ меншігінде ғимараттар, құрылыстар, баспана қоры, жабдықтар, мүліктер, рубльде және шетел валюталарындағы ақша қаражаты, құнды қағаздар және басқа да мүліктер болады. Одақтың иелегінде немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес басқа да құқығында жер учаскелері болуы да мүмкін.

6.2. Одақ мүлігі төменде аталғандар есебінен құрылады:

6.2.1. Кіру, кезеңдік (жыл сайынғы), мүшелердің мүшелік және мақсатты жарналары;

6.2.2.Қайырымдылық жарналары;

6.2.3. Банктік кредиттер;

6.2.4. Жарғылық мақсаттар бойынша шарттарды орындаудан түсетін қаражат;

6.2.5. Жеке шаруашылық қызметтен және қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін көздерден түсетін кірістер.

6.3. Кіру, кезеңдік (жыл сайынғы) және басқа да мүшелік  және мақсатты жарналар мөлшері, тәртібі және басқа да шарттары Одақтның жалпы жиналысымен белгіленеді.

6.3.1. Кіру және жыл сайынғы мүшелік жарналар Одақ жиналыстарын өткізуді ұйымдастыруға, жайларды және қажетті мүлікті жалға алуға, Одақтың басқару органдарын ұстауға, Одақ қызметкерлеріне төлемдер мен өтемақылар, Президентке сыйақылар мен өтемақылар, атқарушы және тексеру комитетінің басшылары мен мүшелеріне және Одақтың Бас тексерушісіне сыйақылар мен өтемақылар төлеуге, Одақ бекіткен жобалар мен іс-шараларды қаржыландыруға жұмсалады.

6.3.2. Мақсатты және бір жолғы жарналар мүшелік жарналардан қалыптасқан  ағымдағы қаржы жоспарында қамтылмаған Одақтың нақты іс-шараларына, жобалары мен бағдарламаларына жұмсалады. Біржолғы жарналар Одақтың басқару органдарын ұстауға алдын ала бекітілген смета бойынша артық шығындар болған жағдайда бағытталуы мүмкін.

6.4. Одақтың одақ мүшесінің мүлкін пайдалануға және оны жарғылық қызметті ұйымдастыруға және жүзеге асыру үшін жалға алуға құқығы бар.

6.5. Одақтың заңды тұлғалардан жарна, сый, қайырымдылық және өсиет ретінде қабылданған ақша қаражаты, мүліктер және басқа да жеке меншік объектілерін иелену құқығы бар.

6.6. Одақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қосымша қаражатты, оның ішінде ақылы қосымша қызметтер ұсынудан түскен валюталық қаражат, сондай-ақ, ерікті түрде жасалған заңды және жеке тұлғалардың, олардың ішінде шетел азаматтарының қайырымдылық және мақсатты жарналарының есебінен түскен қаражатты тартуға құқығы бар.

 

7. Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтарулар енгізу тәртібі

 

7.1. Одақтың жарғысы мен құрылтай  шартына өзгерістер мен толықтырулар Одақ жиналысының шешімі бойынша, қолданыстағы заңнамаға сәйкес енгізіледі.

7.2. Мәтінге өзгерістер мен толықтырулар енгізілгеннен кейін ол өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу үшін уәкілетті мемлекеттік органдарға ұсынылады.

 

8. Одақ қызметін қайта құру және тоқтату тәртібі

 

8.1. Одақ Азаматтық кодексте, осы Заңда, басқа да заңнама актілерінде қарастырылғантәртіпте қайта құрылуы мүмкін.

8.2. Одақты қайта құру қосу, біріктіру, бөлу, қйта құру және басқа да заңнамада қарастырылған түрде іске асырылуы мүмкін.

8.3. Одақ біріктіру түрінде қайта құрылған жағдайда, мемлекеттік тіркеуден өткеннен бастап жаңа құрылған ұйым болып саналады.

8.4. Одақ, оған басқа ұйымды біріктіру түрінде қайта құрылғанда олардың алғашқысы ұйымды біріктіру қызметін тоқтату туралы мәліметтердің бизнес-идентификациялық нөмірлердің Ұлттық реестріне енгізген сәттен қайта құрылған болып есептеледі.

8.5. Ұйымның (ұйымдардың) қайта құрылуы және қайта құрылған ұйымның (ұйымдардың)  қызметін тоқтату туралы мәліметтердің бизнес-идентификациялық нөмірлердің Ұлттық реестріне енгізу нәтижесінде қайта жасалған мемлекеттік тіркеу заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте іске асырылады.

8.6. Одақ Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінде және басқа да заңнама актілері негізінде және сонда қарастырылған тәртіпте ерікті түрде (оның мүлкінің иесінің немесе орган иесі уәкілінің, сондай-ақ заңды тұлға органының, құрылтай құжаттарына уәкілінің шешімі) және күшпен (сот шешімі бойынша) жойылуы мүмкін.

8.7. Одақтың құрылтайшылары (қатысушылары) немесе тарату туралы шешім қабылдаған орган заңды тұлғаны тіркеген  заң органына бұл туралы тез арада жазбаша хабарлауға міндетті.

8.8. Құрылтайшылар (қатысушылар) немесе жою туралы шешім қабылдаған орган ҚР Азаматтық кодексіне және басқа да заңнама актілеріне сәйкес тарату комиссиясын тағайындайды және тарату тәртібі мен мерзімдерін белгілейді.

8.9. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Одақ мүлкі мен істерін басқару өкілеттігі ауысады.

8.10. Тарату комиссиясы заңды тұлғаны жою, сондай-ақ оның кредиторларының шағымдану өтініштерінің тәртібі мен мерзімі туралы орталық заң органының ресми баспа басылымдарына жариялайды. Шағымдану өтініштерінің мерзімі коммерциялық емес ұйымды жою туралы жариялаған сәттен бастап кемінде екі ай болуы тиіс.

8.11. Тарату комиссиясы кредиторларды анықтау және қарыз алу, филиалдар мен өкілеттіктерді есептен шығару шараларын қабылдайды, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымды жою туралы кредиторларға жазбаша хабарлама жасайды.

8.12. Кредиторлардың шағымдану мерзімі аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы жойылғалы тұрған коммерциялық емес ұйым мүлкінің құрамы, кредиторлар жасаған шағымдардың тізбесі, сондай-ақ оларды қарастыру нәтижелері туралы мәліметтерден тұратын аралық тарату балансынқұрастырады.

8.13. Аралық тарату балансын Одақ мүлкінің иесі немесе коммерциялық емес ұйымды жою туралы шешім қабылдаған орган бекітеді.

8.14. Егер Одақтың ақшасы кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруға жеткіліксіз болса, тарату комиссиясы сот шешімдерін орындау үшін белгіленген тәртіппен ашық саудаласу арқылы мүліктерді сатуды жүзеге асырады.

8.15. Кредиторларға ақша төлеу Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 1-бабында белгіленген кезектілік тәртібімен, аралық тарату балансына сәйкес, оның бекітілген күнінен бастап іске асырылады.

 

9. Одақ таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тәртібі

 

9.1. Одақ таратылған кезде кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудан кейін қалған мүлік, егер заңнама актілерінде басқа тәртіп қарастырылмаған болса, құрылтай құжаттарында көрсетілген мақсаттарға жіберіледі.

9.2. Одақты тарату, бұл туралы мәліметтерді нөмірлерді бизнес-идентификациялау Ұлттық реестріне енгізгеннен кейін аяқталды, өз қызметін тоқтатты деп есептеледі.

 

10. Филиалдар мен өкілеттіктер туралы мәліметтер

 

10.1. Одақ Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары филиалдары мен өкілеттіктерін құруға, шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдастықтар, соның ішінде шетелдік қатысушыларымен кәсіпорындар құрылтайшысы (мүшесі) болуға, Одаққа және одақтарға кірге құқылы.

10.2. Филиалдар мен өкілеттіктер заңды тұлғалар болып табылмайды және Одақ есебінен мүлікті бөліседі, шоғырландырылған балансқа кіретін жеке балансы болады.

10.3. Филиалдар мен өкілеттіктер Одақ жиналысы бекіткен филиал немесе өкілеттік туралы Ереже, ҚР және филиалдар мен өкілеттіктер орналасқан елдер заңнамасы  негізінде әрекет етеді.

 

11. Қорытынды ережелер

 

11.1. Бұл Жарғының әрекет етуі Одақ қызметінің барлық кезеңінде жалғасады.

11.2. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу Одақ мүшелері Жалпы жиналысының шешімімен бекітіледі және мемлекеттік тіркеуге жатады.

11.3. Жарғыға енгізіліген өзгерістер мен толықтырулар олар мемлекеттік тіркеуден өткеннен бастап күшіне енеді.

11.4. Осы Жарғымен реттелмеген қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

 

Құрылтайшылар:

 

«Ақтөбе облысының президенттік сынақтар және президенттік көпсайыстар жөніндегі федерациясы» қоғамдық бірлестігінің президенті                  

                                                     Н.Курмангазин

 

«Президенттік сынақтар және Президенттік көпсайыс жөніндегі Ақмола облысысының федерациясы» қоғамдық бірлестігінің президенті

                                                        Е. Шовкань.

 

«Президенттік сынақтар және Президенттік көпсайыс жөніндегі Қостанай облысысының федерациясы» қоғамдық бірлестігінің президенті

                                                          В.Кнышев

Объединение юридических лиц 

«Союз Федераций по Президентским  тестам 

и Президентским многоборьям Республики Казахстан»

 

 1. Наименование, организационно-правовая форма, предмет и цели деятельности Союза

1.1. Полное наименование объединения на русском языке – объединение юридических лиц «Союз Федераций по Президентским тестам и Президентским многоборьям Республики Казахстан» Сокращенное наименование объединения на русском языке - ОЮЛ «СФПТПМРК»

Полное наименование объединения на Английском языке – Association of legal entities "Union of presidential tests and presidential multiathlon of Kazakhstan" Сокращенное наименование объединения на английском языке: ALE "UPTPMK" 

Полное наименование объединения на казахском языке – «Қазақстан Республикасының Президенттік сынақ және Президенттік көпсайыс Федерациялар Одағы» заңды тұлғалар бірлестігі.Сокращенное наименование объединения на казахском языке- ЗТБ «ҚРПСПКФО»

 

1.2. Объединение юридических лиц «Союз Федераций по Президентским тестам и Президентским многоборьям Республики Казахстан»(далее – Союз), является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами (общественными объединениями) для содействия её членам в достижении целей, предусмотренных настоящим Уставом.

 

1.3. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РК, c действующим законодательством РК от 16.01.2001г №142-11 «О некоммерческих организацях», Законом Республики Казахстан от 31.05.1999г №3-1 «Об общественных объединениях», руководствуется положением Олимпийской Хартии, Уставами Национального Олимпийского Комитета, международного  Союза Полиатлона, положениями Всемирного антидопингового агентства и нормами Всемирного антидопингового кодекса и  настоящим уставом. А также, признает нормы и положения Спортивного арбитражного суда.

 

1.4. Предметом деятельности Союза являются:

- совершенствование системы подготовки, обеспечение успешного выступления сборных команд, формируемых на  Чемпионатах, Кубках мира, международных и республиканских спортивных соревнованиях;

- внедрение научных рекомендаций, направленных на развитие Президентского многоборья и Президентских тестов в Казахстане;

- развитие и укрепление международных спортивных связей с Международным Союзом Полиатлона, национальными федерациями, Ассоциациями, союзами и другими объединениями Полиатлона зарубежных стран;

- внедрение в практику научных и методических рекомендаций, направленных на развитие Президентских тестов  и Президентских многоборий в Республике Казахстан;

- защита прав и интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей и специалистов членов Союза, забота о ветеранах спорта;

- борьба против использования допингов и других вредных для здоровья спортсменов средств в спортивной подготовке и на соревнованиях.

1.5. Целями Союза являются:

- развитие, совершенствование, пропаганда и популяризация Президентского многоборья и Президентских тестов в Республике Казахстан, повышение роли физической культуры и спорта на базе Президентского многоборья и Президентских тестов во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление позиций и повышение престижа Президентского многоборья и Президентских тестов  на международном уровне;

- содействие осуществлению прав граждан на занятия физической культурой и спортом, направленных на единение духовного и физического воспитания, как одного из факторов формирование их здорового образа жизни;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению квалификации мастерства спортсменов, подготовке спортивных резервов;

- содействие совершенствованию уровня мастерства ведущих игроков;

- расширение культурно-воспитательной роли.

1.6. Для реализации уставных целей и задач Союз в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности:

- разрабатывает и осуществляет программы развития Президентского многоборья и Президентских тестов, пропагандирует и популяризирует Президентское  многоборье и Президентские тесты среди всех слоев населения, в том числе среди детей и подростков;

- разрабатывает и утверждает правила соревнований, нормативы, требования, критерии для допуска к ним и определения рейтинга спортсменов, тренеров, присвоения званий спортсменам, тренерам и судьям;

- формирует составы сборных команд по Президентскому многоборью и Президентским тестам, разрабатывает перспективные, текущие и индивидуальные планы их подготовки, утверждает тренерские кадры для работы со сборными командами, составы спортивных делегаций Союза, выезжающих за рубеж и отчеты руководителей делегаций, представления о переходе спортсменов, членов сборных команд из одной спортивной организации в другую, календарные планы выездов спортивных делегаций Союза на международные спортивные соревнования и мероприятия, используя для этого собственные и привлеченные средства государственных и общественных организаций, спонсоров и участников проведения спортивных соревнований и мероприятий;

- оказывает поддержку становлению и развитию детского и юношеского спорта, осуществляет отбор перспективных молодых спортсменов для последующей подготовки и включения их в составы сборных команд;

-осуществляет содействие созданию центров и спортивных комплексов для занятия Президентским многоборьем и Президентскими тестами, в том числе детско-юношеских спортивных школ, детско-подростковых спортивных клубов и иных физкультурно-спортивных организаций, учитывающих особенности детского и подросткового организма и обеспечивающих необходимую технику безопасности при проведении тренировок и соревнований;

- содействует укреплению материально-технической базы для занятий Президентским многоборьем и Президентскими тестами, производит и реализует спортивный инвентарь, спортивную форму, памятную и наградную атрибутику с символикой Союза;

- организует финансирование различных проектов в области популяризации Полиатлона;

- аккумулирует финансовые средства, привлекает инвестиции, добровольные вклады организаций, граждан в виде денежных и материальных средств для реализации уставных целей;

- учреждает и присуждает призы, награды, премии;

- взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, а также осуществляет связь с федерациями (ассоциациями и другими общественными объединениями), Ассоциациями судей в решении уставных целей и задач, для обмена опытом работы, делегациями;

- организует и проводит соревнования различного уровня на территории Республики Казахстан, учебно-тренировочные сборы, семинары и другие мероприятия по повышению квалификации тренеров, специалистов и судей;

- организует в установленном порядке издание методических, справочно-информационных и других печатных материалов, выпуск кино- и видеофильмов, создание автоматизированных информационных систем, осуществляет их распространение;

- участвует в организации и проведении научных исследований в области Президентского многоборья и президентских тестов; 
- участвует в строительстве спортивных объектов, приобретает, производит, отчуждает, представляет или получает в пользование или в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, и другое движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности.

1.7. Виды предпринимательской деятельности:

- Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- доходы от предпринимательской деятельности подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан и не могут перераспределяться между членами Союза и должны использоваться для достижения уставных целей.

1.8. Союз приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в уполномоченном органе.

1.9. Союз имеет права и несет обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.10. Союз от своего имени заключает договоры, приобретает имущественные и личные неимущественные права, вправе быть ответчиком и истцом в суде.

1.11. Союз имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные счета в государственных, коммерческих, зарубежных банках, а также в соответствии с законодательством печать, штамп и бланки со своим наименованием.

1.12. Союз не вмешивается в деятельность государственных органов и должностных лиц Республики Казахстан, других зарегистрированных общественных объединений, не преследует политические цели.

1.13. Союз несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Имущество, переданное Союзу ее членами, является собственностью Союза. Члены Союза не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Союзу.

1.14. Союз имеет право на добровольной основе вступать в союзы и Союза общественных объединений, в международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения. Для достижения своих уставных целей объединение вправе сотрудничать в установленном законодательством порядке с государственными органами Республики Казахстан, общественными объединениями и иными организациями, обладающими правами юридического лица.

 

2. Место нахождения Союза

 

2.1. Место нахождения исполнительного органа (юридический адрес): инд.010000 Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Е10, дом 4,квартира 390

 

3. Структура, порядок формирования и компетенцияорганов управления Союза

 

3.1. Учредителями являются юридические лица:

- общественное объединение «Федерация по Президентским тестам и Президентским многоборьям Актюбинской области», государственная регистрация  от 3 февраля 2015 года,

БИН 150240003477;

Президент: Курмангазин Нурлан Негыметоллаевич

тел: 87056301898

- общественное объединение «Федерация по Президентским тестам и Президентским многоборьям Акмолинской области», государственная регистрация от 20 ноября 2015 года БИН 151140017258;

Президент  Шовкань Евгения Владимировна

тел:+7 7026015937.

- общественное объединение «Федерация по Президентским тестам и Президентским многоборьям Костанайской области», государственная регистрация от 8 июня 2015 года БИН 150640006535;

Президент  Кнышев Василий Васильевич тел:+7 7054641515.

3.2. Высшим органом управления Союза является общее собрание членов Союза (их представителей).

3.2.1. К исключительной компетенции общего собрания членов Союза (далее собрание Союза) относится:

- определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов;

- принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии некоммерческой организации в создании или

деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;

- принятия, подписание, внесения изменений и дополнений в учредительные документы Союза;

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования его имущества;

- определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления - избрание и освобождение от должности Президента Союза (далее - Президент), трех вице - Президентов, членов ревизионно - контрольного комитета (далее – ревизионный комитет) и Главного ревизора;

- досрочное прекращение полномочий Президента, его заместителей,  исполнительного директора и членов исполнительного комитета, Главного ревизора и членов контрольно-ревизионной комитета, в связи с нарушением настоящего Устава, злоупотреблением полномочиями, бездействием, самоустранением от работы, а также невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий;

- утверждение членских взносов;

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений на основании представляемых Президентом проектов;

- утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда работников Союза;

- создание филиалов и открытие представительств;

- принятие решения о добровольной реорганизации и ликвидации;

- утверждение ликвидационного баланса.

3.2.2. Собрание Союза правомочно, если на нем присутствует более половины его членов и Президент. Решения собрания принимаются по принципу 1 представитель - 1 голос, простым большинством голосов присутствующих, при этом Президент также имеет право 1 голоса, который при равенстве является решающим.

3.2.3. Очередное собрание Союза созывается раз в год в первую субботу декабря, в месте определенном Президентом. Внеочередные по мере необходимости, а также по инициативе Президента, 50% членов Союза и ревизионного комитета - в течение одного месяца со дня уведомления Президента.

3.2.4. Собрание Союза избирает Президента сроком на 5 лет.

3.3. Президент Союза:

- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Союза (союза) и правомочен решать все вопросы деятельности Союза (союза), которые не отнесены к исключительной компетенции собрания Союза;

- организует подготовку и проведение заседания Союза;

- подписывает изменения и дополнения к Уставу Союза;

- руководит деятельностью Союза;

- выполняет организационно - распорядительные функции  Союза;

- подписывает штатное расписание, систему и размеры оплаты труда работников Союза;

- заключает от имени Союза гражданско-правовые сделки;

- подписывает от имени Союза необходимые документы;

- открывает в банках расчетные валютные и другие счета;

- выдает доверенности от имени Союза;

- непосредственно представляет Союз во всех государственных органах и учреждениях, органах местного самоуправления, а также в негосударственных предприятиях и организациях;

- издает приказы и распоряжения;

- назначает трех вице - Президентов, Исполнительного директора и членов исполнительного комитета и Главного тренера;

- на ежегодном собрании Союза отчитывается перед членами о результатах деятельности;

- решает все вопросы, связанные с деятельностью Союза, кроме тех которые отнесены к исключительной компетенции собрания Союза;

3.3.1. Президент Союза действует от имени Союза без доверенности как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами.

3.4. В период между собраниями Союза его исполнительным органом является Исполнительный комитет (далее - Комитет), состоящий из не менее 5 членов, возглавляемый Исполнительным директором. Заседание комитета проводится согласно плану его работы, но не реже двух раз в год. Внеочередное заседание комитета созывается Президентом по мере необходимости. Решения комитета принимаются большинством голосов присутствующих, путем открытого голосования, и вступают в силу после утверждения Президентом.

3.4.1. Исполнительный комитет и его директор назначается сроком на 3 года, к его компетенции относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию собрания Союза и Президента.

3.4.2. Исполнительный директор:

- принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Союза;

- организует подготовку и проведение заседаний собраний Союза;

- составляет штатное расписание, систему и размер оплаты труда работников Союза и представляет для подписи Президенту;

- заключает и расторгает с работниками от имени Союза трудовые договора;

- организует бухгалтерский учет и отчетность Союза;

- организует работу по материально-техническому оснащению Союза (союза);

- несет ответственность за использование средств и имущества Союза в соответствии с ее уставными целями и задачами.

3.4.3. Исполнительный директор подчиняется собранию Союза и Президенту и выполняет их решения и указания, при конкуренции исполняет решение собрания Союза;

3.5. Собранием Союза для контроля за финансовой деятельностью избирается ревизионно - контрольный комитет, состоящий из 2-х членов и Главного ревизора, который возглавляет комитет.

3.5.1. Ревизионно-контрольный комитет и Главный ревизор избирается сроком на 3 года;

3.5.2. Ревизионный комитет по полугодиям проводит плановые проверки и ревизии. Внеплановые ревизии проводятся по требованию не менее 50% членов Союза, а в случаях, не терпящих отлагательств ревизионный комитет вправе провести внеплановую проверку, самостоятельно, но обязан отчитаться перед собранием Союза о причинах и результатах проверки в течение 30 суток с момента её окончания

3.5.3. Все члены Союза, Президент и другие должностные лица обязаны оказывать ревизионному комитету содействие в проведении проверок и ревизий. Требования Главного ревизора и членов ревизионного комитета обязательны для исполнение указанными лицами, но могут быть обжалованы на собрании Союза, что не приостанавливает их исполнение. В случае выявления фактов злоупотреблений или возникновения угрозы существенным интересам членам Союз ревизионный комитет вправе требовать созыва внеочередного собрания Союза.

3.6. В Союзе могут создаваться структурные подразделения по важнейшим направлениям деятельности.

 

4. Права и обязанности членов Союза

 

4.1. Члены Союз имеют право:

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Союзом;

- представлять своих кандидатов на руководящие и контрольные органы Союза;

- получать от руководящих органов Союз информацию, связанную с их деятельностью;

- выносить на рассмотрение руководящих органов Союз вопросы, касающиеся ее деятельности;

- по согласованию пользоваться материально-технической базой Союза;

- оказывать материальную и иную поддержку мероприятиям Союза;

- добровольно выйти из членов Союза.

4.2. Члены Союза обязаны:

- выполнять положения Устава и активно участвовать в решении задач, стоящих перед Союзом, соблюдать все условия заключенных договоров;

- выполнять решения руководящих органов Союза;

- уплачивать вступительные и членские взносы в установленном порядке;

- своевременно отвечать на запросы руководящих органов по вопросам своей деятельности в рамках Союза.

4.3. Нарушение положений Устава либо учредительного договора может повлечь предупреждение или исключение из членства в Союза.

4.4. Права члена Союза прекращаются с момента принятия решения об исключении, которое может быть обжаловано на общем собрании членов Союза.

 

5. Условия и порядок приема в Союз и выхода из него

 

5.1. В Союз на добровольной основе могут вступать юридические лица признавшие его Устав и способности внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Союзом.

5.2. Членами Союза являются учредители, а также вновь вступившие юридические лица, выполняющие положения настоящего Устава.

5.3. Члены Союза сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, предусмотренными учредительными документами Союза (договором и уставом).

5.4. Прием в члены Союза осуществляется на основании письменного обращения юридического лица, решением собрания Союза либо по решению её Председателя, с письменного согласия всех учредителей. Заявитель обязан в вносить вступительный и ежегодный взносы.

5.5. Члены Союза вправе по своему усмотрению в любой момент выйти из Союза, если учредительными документами не предусмотрено иное. В этом случае член Союза несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам, возникшим до его выхода из Союза, пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

5.6. При утрате членства Союза вступительный и членские взносы не возвращаются. Целевые взносы возвращаются в той части, которая не была израсходована на выполнение целевой программы.

5.7. По решению собрании Союза в нее могут быть приняты почетные члены, из числа представителей законодательной и исполнительной власти, государственных учреждений, представителей средств массовой информации и других зарубежных организаций, внесших большой вклад в развитии деятельности Союза. Почетные члены освобождаются от уплаты вступительных и членских взносов.

 

6. Источники формирования имущества Союза

6.1. Имущество Союза составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Союза. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество. Союз может иметь земельные участки в собственности или ином праве в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. Имущество Союза создается за счет:

6.2.1. Вступительных, периодических (ежегодных) членских и целевых взносов членов;

6.2.2. Благотворительных взносов;

6.2.3. Банковских кредитов;

6.2.4. Средств, получаемых от выполнения договоров по уставным целям;

6.2.5. Доходов от собственной хозяйственной деятельности и других источников, не противоречащих действующему законодательству.

6.3. Размер, порядок и другие условия оплаты вступительных, периодических (ежегодных) и других членских и целевых взносов устанавливаются общим собранием Союза.

6.3.1. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на организацию проведение собраний Союза, аренду помещений и необходимого имущества, содержание органов управления Союза, выплат и компенсаций сотрудникам Союза, выплат вознаграждений и компенсаций Президенту, выплату вознаграждения и компенсации членам и руководителям исполнительного и ревизионного комитета и Главному тренеру Союза, финансирование утвержденных собранием Союза проектов и мероприятий.

6.3.2. Целевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования конкретных мероприятий, проектов и программ Союза, не обеспеченных текущим финансовым планом, основанным на членских взносах. Единовременные взносы могут быть направлены на содержание органов управления Союза в случае перерасхода по ранее утвержденной смете.

6.4. Союз вправе использовать имущество члена Союза и арендовать его для организации и осуществления  уставной деятельности.

6.5. Союза принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.

6.6. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы за счет предоставления платных дополнительных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы

 

7.1. Изменения и дополнения в Устав и учредительный договор Союза вносятся по решению собрания Союза, в соответствии с действующим законодательством.

7.2. После утверждения изменений и дополнений текст изменений и дополнения представляются в уполномоченные государственные органы для регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

 

8. Условия реорганизации и прекращения деятельности Союза 

8.1. Союз может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, настоящим Законом, другими законодательными актами.

8.2. Реорганизация Союза может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и в других формах, предусмотренных законодательством.

8.3. Союз считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

8.4. При реорганизации Союза в форме присоединения к ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в Национальный реестр бизнес- идентификационных номеров сведений о прекращении деятельности присоединенной организации.

8.5. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации (организаций) и внесение в Национальный реестр бизнес - идентификационных номеров сведений о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном законодательством РК о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

8.6. Союз может быть ликвидирован добровольно (по решению собственника его имущества или уполномоченного собственником органа, а также по решению органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами) и принудительно (по решению суда) на основании и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан и другими законодательными актами.

8.7. Учредители Союза или орган, принявший решение о ликвидации обязан незамедлительно письменно сообщить об этом органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридических лиц.

8.8. Учредители или орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РК и другими законодательными актами порядок и сроки ликвидации.

8.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Союза.

8.10. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации юридического лица, а также о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции. Срок заявления претензий не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации некоммерческой организации.

8.11. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению задолженности, снятию с учета филиалов и представительств, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации некоммерческой организации.

8.12. После истечения срока для предъявления претензий кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой некоммерческой организации, перечне заявленных кредиторами претензий, а также о результатах их рассмотрения. 
8.13. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собственником имущества Союза или органом, принявшим решение о ликвидации некоммерческой организации.

8.14. Если у Союза недостаточно денег для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

8.15. Выплата денег кредиторам производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 51 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

 

9. Порядок использования имущества в случае ликвидации Союза

 

9.1. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, указанные в учредительных документах, если иной порядок не предусмотрен законодательными актами.

9.2. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившей свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

 

10. Сведения о филиалах и представительствах

 

10.1. Союз вправе создавать на территории Республики Казахстан и за её пределами филиалы и представительства, быть учредителем (членом) хозяйственных товариществ и обществ, в том числе предприятий с иностранными участием, вступать в Союза и союзы.

10.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом за счет Союза, имеют собственные балансы, входящие в консолидированный баланс.

10.3. Филиалы и представительства действуют на основании утверждаемого собранием Союза Положения о филиале или представительстве, законодательства РК и страны места нахождения филиала или представительства.

 

11. Заключительные положения

 

11.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности Союза.

11.2. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего собрания членов Союза и подлежат государственной регистрации.

11.3. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их государственной регистрации.

11.4. Отношения, неурегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

Президент общественного объединения «Федерация по Президентским тестам и Президентским многоборьям Актюбинской области» 

Н. Курмангазин

 

Президент общественного объединения «Федерация по Президентским тестам и Президентским многоборьям Акмолинской области»                                                              

                                                              Е. Шовкань

  

Президент общественного объединения «Федерация по Президентским тестам и Президентским многоборьям Костанайской области»

                                                              В. Кнышев

Рейтинг@Mail.ru